מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי וחבר/ת ועדת קבלה בבחירות לכנסת ה- 21

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 מזמינה את הציבור להציע מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי וחבר ועדת קבלה בבחירות לכנסת, שיתקיימו ביום שלישי, ד‘ בניסן התשע“ט, 9 באפריל 2019.

עיקר תיאור תפקיד המזכיר:

אחריות כוללת לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי, זיהוי המצביע, ניהול פרוטוקול ועדת הקלפי, פתיחת מקום הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה, מסירת דיווחים לוועדת הבחירות, העברת ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי, וחומר ההצבעה בוועדה האזורית.

דרישות התפקיד:

השכלה תיכונית, ידיעת השפה העברית על בוריה – כושר ביטוי בעל פה ברמה טובה, רצויה ידיעת השפה הערבית, יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ, הקפדה על דיוק בפרטים.

יתרון לבעלי ניסיון בעבודה קודמת בבחירות ולעובדי המדינה.

המועמד יידרש לעמוד בהצלחה בהליך המיון כמפורט להלן.

הערות כלליות:

שכר עבודה ישולם רק למי שישובץ לתפקיד מזכיר ועדת קלפי ויבצע את התפקיד בפועל. לא ישולם שכר כלשהו למי שלא ישובץ ויבצע את התפקיד בפועל, בסופו של התהליך.

מועמדות לתפקיד ניתן להגיש אך ורק באמצעות כניסה ורישום במערכת הממוחשבת, שקישור אליה מופיע באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית www.bechirot.gov.il, החל מיום שלישי ט"ז בשבט תשע"ט, 22 בינואר 2019, מהשעה 12:00, ועד ליום שלישי כ"ג בשבט תשע"ט 29 בינואר 2019 בשעה 12:00. ניתן להגיש מועמדות במערכת הממוחשבת גם באמצעות מכשירי טלפון ניידים – חכמים, או באמצעות מחשבים המוצבים בסיפריות הציבוריות.

לשאלות והבהרות וסיוע טכני ברישום ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני של ועדת הבחירות המרכזית בימים ראשון –חמישי: בין השעות 08:00-20:00 וביום שישי בין השעות 08:00-13:00.

במספרי טלפון שלהלן:

073-3899500 - 3857*

073-3899501 - 3859*

073-3899502 - 3852*

מודגש בזה כי גם מי שהועסק בעבר בתפקיד מזכיר ועדת קלפי או חבר ועדת קבלה נדרש להרשם ולהגיש מועמדות באמצעות המערכת הממוחשבת.

ועדת הבחירות המרכזית איננה מתחייבת לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואיננה מתחייבת להעסיק את כל מי שהגיש בקשה ועבר את תהליך המיון. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של כל המועמדים על פי צרכי הבחירות.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

שלב הרישום יכלול גם מילוי פרטים אישיים, מענה על שאלון, ביצוע לומדה ומבחן מיון – משך הזמן הכולל הנדרש לשלב זה מוערך בכ-1-2 שעות.

תשומת ליבכם, בכניסה למערכת הממוחשבת בפעם הראשונה תידרשו לבצע הליך הרשמה. כפתור ההרשמה יוצג על המסך רק החל ממועד פתיחת ההרשמה.

במהלך הליך המיון, יועברו לנרשם הודעות שונות בדואר האלקטרוני. משכך מוצע לעשות שימוש בכתובת הדוא"ל הפרטית של הנרשם, ובמידת הצורך לפתוח כתובת דוא"ל באמצעות אחד מספקי הדוא"ל באינטרנט.