מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות לכנסת ה- 23

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23, מזמינה בזאת את הציבור להגיש מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות לכנסת ה- 23 שיתקיימו ב- ו' באדר התש"ף, 2 במרץ 2020.

תיאור עיקר תפקיד המזכיר:

אחריות כוללת לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי, זיהוי המצביעים, ניהול פרוטוקול ועדת הקלפי, פתיחת מקום הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה, העברת ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי וחומר ההצבעה לוועדת הבחירות האזורית.

דרישות התפקיד ותנאי סף להגשת מועמדות:
תהליך הגשת המועמדות כולל:

בעצם המשך התהליך, וההסכמה לאמור בעמוד זה, אני מאשר כי:

  1. ידוע לי שרק מי שיעמוד בהליך המיון עד תומו ויעבור את כל המבחנים בהצלחה, תיבחן מועמדותו לתפקיד.
  2. ידוע לי שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת איננה מתחייבת לראיין את כל מי שהגיש מועמדות או להעסיק את כל מי שהגיש מועמדות ועבר את הליך המיון וידוע לי כי שיבוצי הסופי לתפקיד, באם אתקבל, יהיה בהתאם לצרכי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
  3. ידוע לי ואני מסכים לכך שזכאי לשכר רק מי ששובץ לתפקיד וביצע אותו בפועל.
  4. ידוע לי ששכר מזכיר ועדת קלפי מגלם בחובו את התשלום בגין כל הפעילויות הנוגעות לביצוע העבודה, לרבות הליך המיון והגיוס, שימוש בטלפון הנייד הפרטי במשך יום הבחירות, נסיעות למקום הקלפי ולוועדה האזורית ובגין העבודה ביום הבחירות כולו עד לסיום קליטת החומר בוועדה האזורית. ידוע לי ואני מסכים כי אם אתקבל לתפקיד, לא ישולם לי כל תשלום נוסף.
  5. ידוע לי ואני מסכים לכך שפרטיי האישיים ייכללו במאגר מידע ממוחשב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לצורך בחינת מועמדותי ולצורך ניהול הליך המיון, ההכשרה והעבודה. במידע זה ייעשה שימוש לצורך טיפול במועמדותי לתפקיד בוועדה בבחירות לכנסת ה-23 ובמערכות בחירות עתידיות, ככל הנדרש, לרבות לצורך יצירת קשר אתי באמצעות דואר אלקטרוני והעברת הודעות טקסט (מסרונים) אליי.

לצורך הרישום וההתקדמות בתהליך יש צורך בכתובת דואר אלקטרוני של המועמד.

המודעה מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

לשאלות וסיוע בהליך המיון תוכל להתקשר למוקד הטלפוני של הוועדה במספר 8354* או 073-2189222.

ניתן לעקוב ולהתעדכן אחר הודעות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת , , , של הוועדה.