מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות לכנסת ה-24

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24, מזמינה בזאת את הציבור להגיש מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות לכנסת ה- 24 שיתקיימו ב- י' בניסן התשפ"א, 23 במרץ 2021.

המערכת תהייה זמינה לרישום מועמדות בין התאריכים 17/2/2021 בשעה 17:00 ועד 24/2/2021 בשעה 24:00.

תיאור עיקר תפקיד המזכיר:

אחריות כוללת לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי, זיהוי המצביעים, ניהול פרוטוקול ועדת הקלפי, פתיחת מקום הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה, העברת ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי וחומר ההצבעה לוועדת הבחירות האזורית.

דרישות התפקיד ותנאי סף להגשת מועמדות:
תהליך הגשת המועמדות כולל:
תנאים ושכר:

בעצם המשך התהליך, וההסכמה לאמור בעמוד זה, אני מאשר כי:

 1. ידוע לי שרק מי שיעמוד בהליך המיון עד תומו ויעבור את כל המבחנים בהצלחה, תיבחן מועמדותו לתפקיד.
 2. ידוע לי שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת איננה מתחייבת לראיין את כל מי שהגיש מועמדות או להעסיק את כל מי שהגיש מועמדות ועבר את הליך המיון וידוע לי כי שיבוצי הסופי לתפקיד, באם אתקבל, יהיה בהתאם לצרכי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
 3. ידוע לי ואני מסכים לכך שזכאי לשכר רק מי ששובץ לתפקיד וביצע אותו בפועל.
 4. ידוע לי ששכר מזכיר ועדת קלפי מגלם בחובו את התשלום בגין כל הפעילויות הנוגעות לביצוע העבודה, לרבות הליך המיון והגיוס, שימוש בטלפון הנייד הפרטי במשך יום הבחירות, נסיעות למקום הקלפי ולוועדה האזורית ובגין העבודה ביום הבחירות כולו עד לסיום קליטת החומר בוועדה האזורית. ידוע לי ואני מסכים כי אם אתקבל לתפקיד, לא ישולם לי כל תשלום נוסף.
 5. ידוע לי ואני מסכים לכך שפרטיי האישיים ייכללו במאגר מידע ממוחשב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לצורך בחינת מועמדותי ולצורך ניהול הליך המיון, ההכשרה והעבודה. במידע זה ייעשה שימוש לצורך טיפול במועמדותי לתפקיד בוועדה בבחירות לכנסת ה-24 ובמערכות בחירות עתידיות, ככל הנדרש, לרבות לצורך יצירת קשר עמי באמצעות דואר אלקטרוני והעברת הודעות טקסט (מסרונים) אליי.

לצורך הרישום וההתקדמות בתהליך יש צורך בכתובת דואר אלקטרוני של המועמד.

המודעה מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

מועמד יקר, לפניך מספר הנחיות לתהליך המיון לתפקיד מזכיר קלפי
 1. בצע את תהליך המיון בסביבה שקטה המאפשרת למידה איכותית.
 2. בכל שלב בהליך הרישום תוכל לקבל סיוע טכני במוקד 8354* או ל-077-7703070
 3. שים לב, בשאלון פרטים אישיים קיימות שאלות המהוות תנאי סף להמשך התהליך – אי עמידה באחד מתנאי הסף תמנע ממך להמשיך בתהליך הרישום ותקבל הודעת דחייה.
 4. במידה והשבת בטעות על אחת מהשאלות אנא פנה למוקד הטלפוני 8354* או ל-077-7703070 ובקשתך תיבחן.
 5. תהליך המיון כולל למידה עצמית באמצעות לומדה, המהווה בסיס ידע מקצועי לביצוע המבחן.
 6. המבחן אותו תבצע בוחן את התאמתך לתפקיד, יש לבצע את המבחן מתחילתו ועד סופו ברציפות- במידה ותיכשל במבחן לא תוכל לבצעו בשנית.
 7. שים לב, ביצוע המבחן מוגבל בזמן 25 דקות.
 8. בסוף המבחן המקוון המערכת תציג בפניך את ציונך.
 9. במידה והציון שקיבלת נמוך מהסף שייקבע ע"י ועדת הבחירות תקבל הודעה במייל, עמו נרשמת, "כי לא עברת את המבחן בציון הנדרש"
  יש להמתין בסבלנות עד לקבלת מענה. (עד 10 ימים לפני מועד הבחירות)
 10. במידה ועברת את המבחן בהצלחה – תזומן לראיון בהיוועדות חזותית (zoom) או פרונטלי בוועדה האזורית.
 11. עקוב אחר ההודעות שנשלחות לכתובת המייל אתה נרשמת
ראיון בוועדה האזורית
 1. קביעת מועד לראיון באמצעות קישור שיישלח אליך בהתאם להעדפותיך ולמועדים שנותרו פנויים.
 2. במייל תקבל אישור הרשמה לראיון: תאריך ושעה, שם הוועדה שבתחומה יתבצע הריאיון והכתובת בה יתבצע הריאיון או לחילופין יישלח לינק להיוועדות חזותית לכתובת המייל עמה נרשמת.
 3. אפשר לשנות את מועד הריאיון בפורטל המועמדים
  אי הגעה לראיון ללא הודעה מראש תביא לדחיית מועמדותך
  לשאלות וסיוע בהליך המיון התקשר למוקד הטלפוני 8354* או 077-7703070
 4. יש להביא לראיון : תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה, דרכון), צילום ת"ז, אישור ניהול חשבון בנק או צ'ק מבוטל, אישור מודפס מהמערכת על פרטי חשבון הבנק
 5. במידה ועברת בהצלחה את הריאיון ישלח לך מייל לצורך שיבוץ עצמי באמצעות קישור לשלב ההדרכה חלקה בפרונטלי וחלקה בהיוועדות חזותית.
 6. בסיום ההדרכה תעבור מבחן הסמכה, במידה ועברת אותו בהצלחה תשלח לך לאחר שבועיים הודעה על שיבוצך כמזכיר בוועדת קלפי.

לשאלות וסיוע בהליך המיון תוכל להתקשר למוקד הטלפוני של הוועדה במספר 8354* או 077-7703070.

ניתן לעקוב ולהתעדכן אחר הודעות ועדת הבחירות לכנסת באתר , בדף , , של הוועדה.