אתרי ועדת הבחירות לכנסת ה-21

בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-21 יפורסמו ברשומות עד ליום ד' י"ב בניסן התשע"ט, 17 באפריל 2019. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.