אתרי ועדת הבחירות לכנסת ה- 22

פתיחת ההרשמה להגשת מועמדות למזכיר ועדת קלפי תהיה ביום ג', ה- 16.7.19, בשעה 12:00