אתרי ועדת הבחירות לכנסת ה- 24

לתשומת ליבך, גיוס מזכירי ועדות הקלפי בסבב זה נועד רק לצורך השלמת מכסת המזכירים הנדרשת והגיוס, כתמיד, נעשה על פי צרכי הוועדה בלבד.

בהקשר זה יצוין כי התמלאה מכסת המזכירים בוועדת ירושלים. באפשרות מועמדים המתגוררים בסביבת העיר ירושלים, להגיש מועמדות לקלפיות בוועדות סמוכות כגון: ועדת יהודה.