|    |  לעמוד הבית
 

התנועה בראשות ציפי לבני

a
 
1 לבני, ציפי
15 בן-זקן אבנר
29 זונדר-כסלו רומי
2 מצנע עמרם
16 מרגולין-ליבסטר דינה
30 מרגלית רון
3 פרץ עמיר
17 שק דניאל
31 אמנו דורון
4 שטרן אלעזר
18 נול בועז
32 עמר פלג
5 שטרית מאיר
19 בריזון רוני
33 לבשטיין אופיר
6 צור דוד
20 שוחט ליאת
34 עבאדי רועי
7 חסון יואל
21 גרינפילד יהודה
35 ישראל מורן
8 מולה שלמה
22 גל מירלה
36 לסרי אופיר
9 כהן מירב
23 גריפאת קאסם
37 הירש גדעון
10 זוארץ אורית
24 מורן סיגל
38 קופצ`יק יקטרינה
11 ולנסי הנרי אהרון
25 שגיא משה
39 תורן תאליר שרית
12 ווהבה מגלי
26 גולן אראלה
40 ז`נה רפי
13 טל אלון
27 אורון ישראלה
41 הולנדר אריאל מנחם
14 טיבייב רוברט
28 עמאר נדים
42 ורטהיימר סטף
חלבי קופתאן, שהיה במקום 32 ברשימה, התפטר ביום 18.12.2012
רוזגביץ אלעד, שהיה במקום 32 ברשימה, התפטר ביום 20.3.2013
אדטו רחל, שהייתה במקום 16 ברשימה, התפטרה ביום 25.4.2013
שכנאי הדס, שהייתה במקום 43 ברשימה, התפטרה ביום 30.7.2013
יקטרינה קופצ`יק, שהייתה במקום 39 ברשימה, התפטרה ביום 01.10.2013
עידן מילר, שהיה במקום 22 ברשימה, התפטר ביום 31.3.2014

 
   
  כל הזכויות שמורות 2013, מדינת ישראל