|    |  לעמוד הבית
 

התנועה בראשות ציפי לבני

a
 
1 לבני, ציפי
16 מרגולין-ליבסטר דינה
30 זונדר-כסלו רומי
2 מצנע עמרם
17 שק דניאל
31 מרגלית רון
3 פרץ עמיר
18 נול בועז
32 אמנו דורון
4 שטרן אלעזר
19 בריזון רוני
33 עמר פלג
5 שטרית מאיר
20 שוחט ליאת
34 לבשטיין אופיר
6 צור דוד
21 מילר עידן
35 עבאדי רועי
7 חסון יואל
22 גרינפילד יהודה
36 ישראל מורן
8 מולה שלמה
23 גל מירלה
37 לסרי אופיר
9 כהן מירב
24 גריפאת קאסם
38 הירש גדעון
10 זוארץ אורית
25 מורן סיגל
39 קופצ`יק יקטרינה
11 ולנסי הנרי אהרון
26 שגיא משה
40 תורן תאליר שרית
12 ווהבה מגלי
27 גולן אראלה
41 ז`נה רפי
13 טל אלון
28 אורון ישראלה
42 הולנדר אריאל מנחם
14 טיבייב רוברט
29 עמאר נדים
43 ורטהיימר סטף
15 בן-זקן אבנר
חלבי קופתאן, שהיה במקום 32 ברשימה, התפטר ביום 18.12.2012
רוזגביץ אלעד, שהיה במקום 32 ברשימה, התפטר ביום 20.3.2013
אדטו רחל, שהייתה במקום 16 ברשימה, התפטרה ביום 25.4.2013
שכנאי הדס, שהייתה במקום 43 ברשימה, התפטרה ביום 30.7.2013
יקטרינה קופצ'יק, שהייתה במקום 39 ברשימה, התפטרה ביום 01.10.2013

 
   
  כל הזכויות שמורות 2013, מדינת ישראל