|    |  לעמוד הבית
 

מודעה לציבור

a

מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי וחבר/ת ועדת קבלה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 מזמינה את הציבור להציע מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי וחבר/ת ועדת קבלה בבחירות לכנסת שיתקיימו ביום שלישי, י"א בשבט התשע"ג (22 בינואר 2013).

עיקרי תיאור תפקיד המזכיר:
זיהוי המצביע; אחריות לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי; ניהול פרוטוקול ועדת הקלפי; פתיחת מקום הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה; העברת ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי וחומר ההצבעה לוועדה האזורית.

דרישות התפקיד:
השכלה תיכונית; ידיעת השפה העברית על בוריה – כושר ביטוי בעל פה ברמה טובה; רצויה ידיעת השפה הערבית; יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ; הקפדה על דיוק בפרטים; יתרון לבעלי/ות ניסיון בעבודה קודמת בבחירות ולעובדי המדינה והרשויות המקומיות.
כמו כן, יידרש המועמד לעמוד בהצלחה בבחינות בנושא.

הערות כלליות:
  • לפי החוק לא יתמנה מזכיר/ה אלא אם כן הצהיר כי לא היה חבר/ת מפלגה, או כי לא נטל/ה חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות.
  • הליך המיון יכלול ראיון, למידה עצמית, השתתפות בהדרכה (כ-5 שעות) ועמידה בהצלחה בבחינות. יובהר שהראיון וההדרכה יתקיימו במועדים שונים.
  • מועמד/ת שיתקבל/תתקבל יידרש/תידרש להתייצב לפני יום הבחירות לקבלת חומר הצבעה לביצוע הבחירות.
  • שכר עבודה ישולם רק למ שישובץ/תשובץ לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי. לא ישולם שכר כלשהו למי שלא ישובץ/תשובץ בסופו של התהליך.
מועמדות לתפקיד תוגש רק באמצעות מילוי טופס "הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי" המופיע באתר האינטרנט של הוועדה www.bechirot.gov.il, במדור "מכרזים ודרושים",
החל מיום ו', ב' בכסלו תשע"ג (16 בנובמבר 2012), מהשעה 08:00
ועד יום ד' ז' בכסלו תשע"ג (21 בנובמבר 2012) בשעה 12:00.

רק טפסים אשר יוגשו באופן האמור יטופלו.


ועדת הבחירות איננה מתחייבת לראיין את כל מי שיגיש מועמדות,
ואיננה מתחייבת להעסיק את כל מי שהגיש/ה בקשה ועבר/ה את תהליך המיון.
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים/ות, על פי צרכי הבחירות.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 
   
  כל הזכויות שמורות 2013, מדינת ישראל